Privacy Policy

Inleiding

Wij (Siboom) nemen de privacyrechten van de gebruikers van de Website (http://www.siboom.nl) erg serieus en zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid maakt deel uit van, en is onderhevig aan de Siboom Gebruiksvoorwaarden (Terms of Use). Door gebruik te maken van de Website stemt u in met gebruik van uw persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit privacybeleid. Details van deze inzameling en het gebruik zijn vastgelegd in Cookie Policy. Indien u hier niet mee instemt, dient u geen gebruik te maken van de Website en de diensten die op de Website worden aangeboden.

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee u persoonlijk identificeerbaar bent, waaronder (maar niet beperkt tot) uw naam, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, financiële gegevens en andere gegevens die u op elk mogelijk tijdstip en op enigerlei wijze via de Website bekend maakt.

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer: - u de Website bezoekt (wij kunnen met behulp van cookies uw IP-adres en andere gegevens opslaan); - u accountgegevens verstrekt, wanneer u zich inschrijft of inlogt op uw gebruikersaccount bij ons om van bepaalde diensten gebruik te maken, zoals de Siboom Nieuwsbrief, Cashback of Gebruikersrecensies, of wanneer u deelneemt aan wedstrijden, promoties, prijstrekkingen of onderzoeken op de Website; - u een product of dienst bekijkt of koopt van een verkoper die zijn aanbiedingen op onze website vermeldt; - u een klacht indient of een vraag stelt of feedback geeft; - u op enig tijdstip persoonsgegevens aan ons of via de Website bekend maakt. Wanneer de verstrekking van persoonsgegevens optioneel is, zullen wij dat aangeven. Indien u ervoor kiest geen persoonsgegevens te verstrekken, kan het zo zijn dat bepaalde diensten of functies van de Website niet beschikbaar zijn.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken: - om uw account te registreren en in stand te houden; - om het gebruik van de Website te analyseren, inclusief demografische gegevens, belangstelling en gedrag van gebruikers, met het oog op optimalisering van de diensten die wij aanbieden; - om inzicht te krijgen in de producten die u via de Website of winkeliers hebt bekeken of gekocht, met het doel onze dienstverlening aan u beter en persoonlijker te maken, bijvoorbeeld door u te informeren over producten, diensten, inhoud en speciale aanbiedingen; - om onderzoek te doen naar een vermoedelijke schending van de Gebruiksvoorwaarden, door u of in verband met u; - om registratie te verwerken en het gebruik van uw eventuele account u zou met ons kunnen hebben.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt aan andere partijen doorgeven: - aan geselecteerde en vertrouwde derden, waaronder commerciële partners, die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u te voorzien van voor u interessante informatie, waaronder informatie over producten en diensten die worden aangeboden door derden. Onze commerciële partners kunnen de bij derden vergaarde informatie voor dezelfde doeleinden gebruiken; -om zakelijke partners ons te helpen bij het verstrekken van onze website en alle aanverwante diensten aan u. Dergelijke zakelijke partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen tenzij u anders wordt geadviseerd, geen rechten hebben om persoonlijke informatie die wij aan hen voor enig doel te gebruiken, dan wat nodig is om ons te helpen; - bepaalde samengestelde informatie over websitegebruikers, verkooppatronen, verkeersvolumes en aanverwante onderwerpen kan aan goed bekend staande derden worden verstrekt; daaronder vallen echter geen gegevens die tot u herleidbaar zijn; - aan politie, toezichthouders of juridisch adviseurs in verband met een vermeend strafbaar feit of vermoedelijke schending van de gebruiksvoorwaarden of omdat dat vereist wordt door de wet; - aan een lid van de Siboom groep; en - indien wij bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of kopen, kunnen wij persoonsgegevens bekend maken aan de potentiële koper of verkoper van die bedrijfsactiviteiten of activa.

Hoe kunt u uw accountgegevens en voorkeuren bewerken en verwijderen?

U kunt het gebruik van informatie die is in uw computer in cookies opgeslagen te voorkomen door het verwijderen of uitschakelen van cookies. Zie ons cookie-beleid voor meer informatie. U kunt ons vragen om andere persoonlijke informatie over u te verwijderen door te schrijven naar ons op het onderstaande adres: [email protected]

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven onder “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?”

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

We houden ons aan alle standaardpraktijken en hebben strenge veiligheidsprocedures voor het verzamelen, opslaan en bekend maken van persoonsgegevens teneinde onbevoegde toegang te voorkomen en te voldoen aan de relevante Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of op de beveiligde servers van onze zakelijke partners. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor geheimhouding van dat wachtwoord. Wij zullen u nooit vragen uw wachtwoord met iemand te delen.

Wat zijn cookies en web beacons en hoe gebruiken wij die?

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een web beacon is een kleine afbeelding (meestal ingebed in een webpagina of e-mail) die een website in staat stelt de gebruikers te tellen die die pagina hebben bezocht of toegang te krijgen tot bepaalde cookies. Deze volgmiddelen helpen ons onze website te verbeteren en betere en persoonlijker diensten te leveren. Ze stellen ons in staat om: (a) een inschatting te maken van de omvang van onze doelgroep en het gebruikspatroon; (b) informatie over uw voorkeuren op te slaan en zo onze website aan te passen aan uw persoonlijke interesses; (c) uw zoekopdrachten sneller te laten verlopen; en (d ) te zien wanneer u terugkeert naar onze website. Behalve onze eigen cookies, staan wij ook bepaalde derden en gelieerde ondernemingen toe cookies op uw computer zetten. Sommige van deze derden kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites verzamelen en om u te kunnen voorzien van voor u interessante informatie. Het gebruik van cookies door deze derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet aan het privacybeleid van Siboom. In overeenstemming met ons Cookie Beleid, kunnen wij cookies plaatsen en benaderen, u moet hiermee instemmen als u onze site wilt blijven gebruiken. Als u ingestemd hebt met ons Cookie Beleid en toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies op onze site, dan kunt u ten allen tijde uw toestemming weer intrekken en cookies weigeren door de desbetreffende instelling van uw browser te activeren. U dient bestaande cookies te verwijderen als u uw goedkeuring intrekt.

Waar slaan wij persoonsgegevens op?

Wij houden persoonsgegevens op servers binnen Europese Unie. Sommige persoonsgegevens kunnen ook worden verzonden naar servers in Zweden en de Verenigde Staten, waar zij namens ons door derden worden beheerd. Amerikaanse wetten betreffende het verwerken van persoonsgegevens zijn minder streng dan de wetgeving die van toepassing is in de Europese Economische Ruimte (EER), maar wij zullen ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden aan dit privacybeleid en de toepasselijke Europese wetgeving. Enkel met uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens verzenden naar onze partner in de Verenigde Staten.

Toegang tot gegevens

U heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u verwerken. Indien u een afschrift van de door ons gehouden persoonsgegevens wenst te ontvangen, verzoeken wij u te schrijven naar Legal Department, Siboom.com (UK) Limited. Wij kunnen u een kleine administratieve vergoeding in rekening brengen voor de kosten die wij moeten maken om u uw persoonsgegevens te sturen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina bekend worden gemaakt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2016. Het plaatsen van persoonsgegevens op algemeen toegankelijke delen van de website Een algemeen toegankelijk deel van de Website is een deel dat voor het algemene publiek toegankelijk is en door zoekmachines kan worden geïndexeerd. U bent exclusief verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u op algemeen toegankelijke delen van de website bekend maakt en verspreidt. U moet nooit persoonsgegevens van een andere persoon bekend maken, zonder zijn of haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Andere links

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid aanvaarden. Controleer dit privacybeleid voordat u via deze websites persoonsgegevens verstrekt.